0940 353 667 | bernstein@pobox.sk

štrkovňa

Štrkopiesky

Frakcia   Obj. hmotnosť 1m3= ton Použitie
100x100 0-4 1,614 Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny
100x100 0-220-16 1,692 – 1,84 Vhodný na na všeobecnú betonáž podláh, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12,5 (Prírodné ťažené hutné kamenivo )
100x100 4-8 1,315 – 1,45 Vhodný na betonáž, miešanie a namiešanie špeciálneho betónu do triedy max. B35 , vodostavebný betón (Prírodné ťažené hutné kamenivo
16-22 1,598 Kamenivo 16-63 dto., 22 a viac neobsahuje jemný piesok, vhodný na zásypy základov, podklad pod cesty , okrasné násypy a ukážkové architektonické práce ;
22-X 1,598 Kamenivo 22-X neobsahuje jemný piesok, vhodný na zásypy základov, podklad pod cesty , okrasné násypy a ukážkové architektonické práce ;

Drvené kamenivo

Frakcia   Obj. hmotnosť 1m3 = ton Použitie
100x100 0-4 1,645 Drvený vápenec vhodný pod zámkovúdlažbu, omietky škrabané
100x100 4-8 1,612 Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku
100x100 16-2216-32 1,546 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch
100x100 32-63 1,495 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii , zásypov a spevnenie nesúdržných násypov
0-320-63 1,598 – 2,0 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch , hál , cestných komunikácii atď.

Piesok

Frakcia   Obj. hmotnosť 1m3 = ton Použitie
100x100 0-1 Šaštínsky žltý 1,535 – 1,6 Vhodný na jadrové štukové a pucované omietky